Opplevelsen av å være med i TILT Grow så langt

TILT Grow har for min del vært mye mer omfattende enn jeg først trodde det ville bli. Med det mener jeg både når det kommer til lærdom, ansvar, oppgaver, kontakter, aha-opplevelser og egenutvikling. Som engasjert i dette programmet blir man kastet ut i ulike oppgaver. Vi har jobbet med koordinering, networking, publikumsutvikling, egenutvikling, utvikling av egen business, og ikke minst- vi har laget en helaftens forestilling. Og vi skal på turné. Jeg har fått veldig mange kontakter på kort tid, og oppdaget hvor stort dansemiljøet, spesielt i midt-norge, egentlig er. Og også- hvor stort det kan bli.

Så langt i denne prosessen sitter jeg igjen med mye kunnskap om hvordan jeg kan videreutvikle mitt eget kunstneriske virke. Panta Rei har delt søsterlig av sine kunnskaper og gjort det klart og tydelig for oss at de ønsker at vi skal praktisere det vi kan av den kunnskapen de har delt. Noe av det viktigste jeg sitter igjen med, er nok at vi i dansekunstmiljøet må bli flinkere til å dele kunnskap med hverandre og hjelpe hverandre opp og frem. Det er så mange muligheter for oss der ute, som vi kanskje ikke engang vet at eksisterer. Vi ønsker alle at vårt felt skal stå ordentlig sterkt både i kulturnorge og internasjonalt, og for å komme dit må vi jo faktisk jobbe litt på lag!

Marthe

<< Go back to the previous page