TILT: Mer informasjon om TILT

Silence in Rehearsal with PRD

Det vi ikke ser (2018) Foto: Article19

TALENTENE GROR RUNDT PANTA REI DANSETEATER

Panta Rei Danseteater er blant Norges ledende danseteater kompanier. Nå satser kompaniet på talentutvikling på toppnivå gjennom prosjektet TILT Grow.

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge ferdigutdannede dansere en mulighet til å oppleve dansen gjennom profesjonelle rammer. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus i Oslo, DansiT i Trondheim, Teater Innlandet og en til flere scenekunstinstitusjoner i Akershus.

Vi er svært glade for å få bidra til å videreutvikle Panta Reis satsing på talentfulle unge dansere sammen med Sparebankstiftelsen DNB, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad.

Panta Rei Danseteater er et dansekompani med stor bredde, kjent for forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet som engasjerer på ulike plan og er tilgjengelige for et bredt publikum. De har etablert et stort nettverk og en metodisk tilnærming til talentutvikling som er et ypperlig utgangspunkt for en talentsatsing som TILT Grow, sier Mediaas Jørstad.

TILT Grow skal gjennomføres i regionene Oslo og Midt Norge, Innlandet og Akershus og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig. Talentene i programmet skal skape et repertoar for turné i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale koreografer. Fra 2019 skal prosjektet samarbeide med Carn to Cove og andre turnéorganisasjoner og ledende danseinstitusjoner i Storbritannia om utveksling og turné. Hver deltager følges opp av en danser fra Panta Rei Danseteater som er deres mentor gjennom hele prosjektperioden.

TILT Grow er et viktig talentsatsningsprogram som vil komme mange dansekunstnere til gode, sier kunstnerisk leder Anne Holck Ekenes. - Vi i Panta Rei Danseteater gleder oss til å satse videre på dansen både gjennom bredde og talentsatsning i TILT-prosjektet de tre neste årene. Vi er stolte over å kunne gjennomføre dette prosjektet sammen med noen av Norges viktigste institusjoner for dans.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet TILT siden 2014 og er en viktig bidragsyter til TILT Grow, sammen med Talent Norge.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet danseprosjektet TILT siden 2014, sier gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB Sissel Gregersen Karlsen. - Prosjektet har vært en stor suksess. Det har bidratt til et vell av aktiviteter, danseopplæring for mange og fått dans som styrket og etablert aktivitet i flere lokalsamfunn. Vi er glad for og stolt over å støtte Panta Rei i deres arbeid.

Om Panta Rei Danseteater

Panta Rei Danseteater (PRD) er et dansekompani med base i Oslo. Kompaniet er kjent for forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, er blant Norges ledende kompanier for undervisning i kreativ dans for barn og unge og har blitt et av dansekompaniene i Norge med størst publikumsbredde.

Mer informasjon om TILT

TILT er et nasjonalt danseprosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å få store deler av Østlandet og Midt-Norge til å danse. Panta Rei Danseteater samarbeider med både regionteatre, regionale kompetansesentre for dans og Dansens Hus for å skape en profesjonell danseforestilling for turné hvert år. Turneene følges opp av skreddersydde danseprosjekter i hver kommune og hver by som gjestes. TILT involverer både profesjonelle og amatører og har så langt vært i Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo. TILT skal både engasjere, glede og virke publikumsbyggende for dansen generelt og forestillingene på turné under TILT.

Dans er kunst, dans virker samlende og dans er noe som skaper glede. TILT skal både skape danseglede, gi gode kunstopplevelser og være utgangspunkt for diskusjoner og samtaler. TILT skal avmystifisere dansen og gi et eierforhold til en kunstform som for mange er ny. Vi ønsker å åpne for forståelse for hva dans er, og at dans er for alle! Ved å samle både barn og unge, eldre og den generelle befolkningen i regionene gjennom dansen ønsker vi å skape engasjement og nye arenaer å uttrykke seg på.

TILT-prosjektene lokalt har vært mange og varierte. Flashmobs, kortfilm, danseverksteder, seminarer, koreografi og forestillingsprosjekter er noe av det de over 50 000 menneskene som har vært med i TILT så langt har kunnet oppleve.
Nå i 2018 er TILT i Oslo, Møre og Romsdal og Trøndelag. Forestillingene som turnerer som en del av TILT i år er Det vi ikke ser, som kommer hjem til deg og Make Me Dance, som gjester kulturhus og andre scener. Se her for mer informasjon om forestillingene: Det vi ikke ser og Make Me Dance

Let´s TILT people!

Published Tuesday, 20 September, 2016