Workshops

Gjennom hele TILTprosjektet er hovedidèen at man skal ha det gøy og lære barn og unge og utrykke seg selv gjennom dans. TILT har besøkt skoler og ungdomsklubber rundt omkring i Østfold og undervist ulike grupper på alle nivåer innenfor dans - fra nybegynnere til videregående. På slutten av workshopene er målet at alle skal ha det gøy, lære noe nytt og vise frem hva de har lært til venner, familie og lærere.

Published Thursday, 7 April, 2016